header banner
Default

Prisen på bitcoin er på vej mod sit højeste niveau nogensinde efter en eksplosiv stigning


Flere og flere viser interesse for bitcoins og kryptovaluta, og det påvirker kursen, forklarer ekspert.

Kursen over bitcoin har altid været meget omskiftelig – og nu mere end næsten nogensinde før.

For lige nu er værdien for én enkelt bitcoin helt oppe på 18.707 dollars. Det er omkring 1000 dollars mindre end den højeste værdi, en bitcoin nogensinde har haft, som var 19.783 dollars i december 2017.

Det skyldes, at både bitcoins og andre kryptovalutaer er blevet mere accepteret hen over årene af den finansielle verden, forklarer Roman Beck, der er professor ved IT-universitetet i København.

- Flere og flere virksomheder og lande har ikke kun affundet sig med, at der findes kryptovalutaer, nu støtter de det også og godkender deres eksistens offentligt, siger Roman Beck.

Bitcoin er blevet mere mainstream

VIDEO: Bitcoin Nears All-Time High – Is a New Price Record in Sight?
Kraken Crypto Exchange
  • Bitcoins er en kryptovaluta, som er en digital valuta, og derfor ikke findes i fysisk form.
  • I modsætning til andre valutaer er Bitcoins decentrale. Det betyder, at de ikke er reguleret af nogen centralbank eller anden organisation.
  • I stedet bliver de frigivet af et netværk af computere ved hjælp af kryptografiske algoritmer.
  • Der er et begrænset udbud af bitcoins på 21 millioner styk. Så når alle er frigivet, kommer der ikke nye til.

Betalingstjenesten Paypal er et af de eksempler, Roman Beck giver på, at det er blevet mere almindeligt at bruge bitcoins til betaling og pengeoverførsler. De er nemlig begyndt at tilbyde servicer, hvor man kan købe bitcoins gennem dem.

Et andet eksempel er en række centralbanker rundt om i verden. Det er både den kinesiske, den svenske og Den Europæiske Centralbank, ECB, som har fået øjnene op for kryptovaluta.

- Hele miljøet har ændret sig til, at kryptovaluta er en realitet. De er kommet for at blive. Bitcoins, som er den ældste kryptovaluta, har fået et bedre ry. Flere og flere benytter sig af bitcoins, fordi man lærer det at kende i takt med, at mulighederne for at bruge dem også bliver flere, siger Roman Beck.

Mindre udsving

VIDEO: Bitcoin Price SURGE (Warning for Altcoin Holders)
Discover Crypto

Kryptovalutaen bitcoins, som er en digital valuta og derfor ikke findes i fysisk form, har tendens til store udsving.

Efter at værdien for én bitcoin lå på sit absolut højeste i december 2017, nåede den året efter ned på 3157 dollars i december 2018.

Dengang var der tale om en brast bitcoin-boble. Men Roman Beck forventer ikke, at et lige så stort fald vil ske som i løbet af 2018, hvor bitcoins mistede mere end 75 procent af sin værdi.

- Vi ser bølger, som går op og ned. Men størrelsen på bølgerne vil i mine øjne blive fladere og fladere. Det er udtryk for en proces på vej mod at blive en mere normal ting, siger Roman Beck.

- Højst sandsynligt vil valutakursen falde og der vil ske en markedskorrektion. Men jeg vil blive overrasket, hvis den korrektionen bliver lige så ekstrem.

Sources


Article information

Author: Bobby Johnson

Last Updated: 1702748162

Views: 687

Rating: 4.4 / 5 (35 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Bobby Johnson

Birthday: 1937-12-17

Address: 0611 Melissa Loaf, Myersmouth, WV 37081

Phone: +3933042463288060

Job: Real Estate Agent

Hobby: Raspberry Pi, Coin Collecting, Camping, Arduino, Painting, Playing Chess, DIY Electronics

Introduction: My name is Bobby Johnson, I am a skilled, priceless, dedicated, candid, steadfast, cherished, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.