header banner
Default

Yatırıma Uygun Hissenin FK Oranı Kaç Olmalı?


Yatırıma Uygun Hissenin FK Oranı Kaç Olmalı?, Temel ve teknik analiz unsurlarına göre bir şirketin FK oranı 10’un altında ise bu yatırım riskinin düştüğünü gösterir

Yatırıma Uygun Hissenin FK Oranı Kaç Olmalı?, Temel ve teknik analiz unsurlarına göre bir şirketin FK oranı 10’un altında ise bu yatırım riskinin düştüğünü gösterir. Genellikle FK oranı 10 üzerinde olan şirketlerin hisselerine yatırım tercih edilmez. Öte yandan FK oranı yüksek olan şirket eğer gelecekte kar sağlayacak yeni iş birlikleri, hedef yatırımlar hakkında rapor yayınlamışsa yatırım için yakından takip edilebilir. FK oranı düşük şirketlerin hisseler listesini, FK oranı hesaplamasını içeriğimizin devamından inceleyebilirsiniz.

FK Oranı Düşük Şirket Hisseleri Listesi

VIDEO: Fiyat Kazanç Oranı (F/K)
EMRAH LAFCI

FK oranı düşük şirketlerin hisseleri aşağıdaki şekildedir:

  • GOZDE,
  • OZKGY,
  • AKSGY,
  • OZGYO,
  • METRO,
  • EDIP,
  • MIPAZ,
  • AKBNK,
  • VERTU,
  • HLGYO,

İlgili borsa hisse senetleri FK oranı düşük şirketlere aittir.

fk-orani-dusuk-sirket-hisseleri-listesi.jpg

Görsel kaynak: Borsagündem

FK Oranı Nedir?

VIDEO: Fiyat Kazanç Oranı (F/K) nedir? [Borsa Eğitimi]
Doç. Dr. Serkan Ünal

FK oranı, hisse senedi yatırımcılarının borsada alım-satım, hisse senedi yatırımı yaparken dikkat etmesi gereken verilerden biridir. Önemli bir gösterge olan FK oranının simgesi F/K’dır. FK oranı bir şirketin hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranıdır. Fiyat-kazanç oranı olarak bilinir. FK oranı yüksek hisse senetlerine yönelik yatırımda risk artar. Deneyimli yatırımcılar genellikle F/K oranı düşük hisseleri portföylerinde bulundurmaya eğilimlidirler.

Öte yandan bir şirketin hisselerine yatırım yapmak için sadece FK oranına bakılması yeterli değildir. Şirketin bilançosu, yönetiminden yapılan açıklamalar, iş birlikleri, dönemsel net karı takip edilmeli bunlara yönelik pozitif koşullar yatırım için değerlendirilmelidir.

FK oranı Yüksek Olması Ne Demek?

VIDEO: Fiyat Kazanç Oranı (F/K) nedir? Nasıl hesaplanır? - Akademi #9 | Midas+
Midas

FK oranının yüksek olması 2 anlama gelir. FK yüksekse, şirketin geleceğe yönelik beklentileri şu gün olduğundan daha yüksektir. Öte yandan yatırımcılar ise şirketten ileriye yönelik bir başarı bekledikleri için bugün hisse başına daha fazla bir fiyat ödemeye razı olmuşlardır. Ancak FK oranı yüksekse o gün için şirketin 1 hissesinin alımında ödenecek para kara göre daha fazladır.

F/k Nedir?, f/k Oranı En İyi Hisseler 2023?

Borsadaki En Ucuz Hisseler 2023 | Yükselmesi Beklenen Hisseler 2023

Borsada Kazandıran Hisseler: 2023 Yılının En İyi Sektörleri

Uzun Vadeli Yatırım Yapılabilecek Hisse Senetleri

FK Oranı Nasıl Hesaplanır?

VIDEO: Piyasa Değeri / Defter Değeri, F/K ve FD/FVAÖK (EV/EBITDA) Oranları Nedir?
Kanal Finans

FK oranı hesaplamak için iki farklı yöntemden yararlanılır. İlk yöntemde şirketin geçmişe dönük zarar, kar, öz sermaye, borç hesapları incelenerek FK oranı hesaplanır. İkinci yöntemde şirketin geleceğe yönelik kar-yatırım tahminleri üzerinden FK oranı hesaplanmaya çalışılır.

Ancak, şirketlerin geçmiş bilgileri üzerinden FK hesaplaması yapmanın riskli olduğu bilinmelidir. Çünkü şirket için durumlar gelecekte değişebilir. En doğru hesaplama aracı kurumlarca da tercih edilen şirketin gelecek kar tahminleri üzerinden hesaplama yapmaktır.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, Y şirketinin borsada 1.000 adet hissesi bulunsun. Bu şirketin son 4 çeyrekteki karı ise 1.000 TL olsun. 1 hisse senedinin fiyatı ise 1 TL olarak alınsın. Yapılacak işlem, Hisse sayısı-1000/1000=1’den her hisse başına 1 TL kar hesaplanır. FK oranı ise 1/1 yani 1 hisse bölü hisse başı kardan 1’dir.

FK Oranı Araştırmasında Nelere Dikkat Edilmeli?

VIDEO: FİYAT KAZANÇ ORANI NEDİR
Zeynep Aktaş

FK oranı araştırması yapılırken, sadece F/K oranının düşük olmasına dikkat edilmemelidir. Bir şirketin sadece FK oranı düşük diye başarılı olacağı düşünülemez. Bu durumda FK oranı düşük şirketin hisseleri için uzmanlarca yapılan temel ve teknik analizlere bakmak gerekir. Eğer FK oranı düşük olmasına rağmen şirketin diğer göstergeleri de düşükse, şirketin mali ve yönetimsel sıkıntıları varsa, FK oranının düşük olması bir şey ifade etmeyecektir.

Dikkat edilmesi gereken diğer unsur, hisse yatırım tarihleriyle ilgilidir. Hisse senetlerinin fiyatlanmaları genellikle yatırım tarihlerinden önce oluşmaktadır. Karlılık oranı ve yatırım hacimleri yüksek şirketlerin hisse fiyatları, yatırım haberlerine bağlı olarak yatırım tarihinden önce artabilmektedir. İlgili durum borsa profesyonellerince “beklenti satın alınır, gerçekleşince satılır.” kelimesiyle açıklanmaktadır. Hisse fiyatları anlık olarak yükselen şirketlerin aynı zamanda FK oranları da yüksek gözükebilir. Ancak şirketin yatırımları gerçekleştiğinde FK oranı düşecektir. Kısacası FK oranını diğer faktörler ile birlikte izlemek doğru yöntem olacaktır.

Sources


Article information

Author: Jason Hughes MD

Last Updated: 1702554002

Views: 709

Rating: 4.4 / 5 (116 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Hughes MD

Birthday: 1927-08-01

Address: 086 Nicholson Course Suite 018, Danielmouth, IN 90981

Phone: +3711466973202525

Job: Renewable Energy Analyst

Hobby: Singing, Gardening, Chess, Robotics, Playing Guitar, Origami, Chocolate Making

Introduction: My name is Jason Hughes MD, I am a accomplished, irreplaceable, expert, esteemed, lively, unswerving, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.