header banner
Default

YouTube gaat geld uitgeven aan Nederlanders voor het maken van Shorts


YouTube Shorts

YouTube gaat ook aan Nederlandse videomakers een vergoeding betalen voor het publiceren van korte video's op het onderdeel YouTube Shorts, een concurrent voor TikTok.

YouTube heeft in andere landen sinds mei een speciaal fonds voor het betalen van populaire makers voor hun YouTube Shorts-video’s. Daarvoor heeft het videoplatform in totaal 100 miljoen dollar uitgetrokken. Het fonds gaat vanaf oktober ook Nederlanders uitbetalen, heeft YouTube bekendgemaakt. 

TikTok-achtige functie

VIDEO: YouTube Shorts maken in 2023 - Groei jouw YouTube kanaal 🚀
Idelma Del Mar

YouTube startte in juli met de uitrol van Shorts in Nederland. Gebruikers zien de korte filmpjes onder andere in een speciale rij op de voorpagina van de YouTube-app. Tijdens het kijken kunnen ze naar een volgende video swipen.

Gebruikers kunnen met de TikTok-achtige functie ook met hun smartphone korte video's maken en delen. Ze kunnen net als met TikTok op een makkelijke manier muziek en effecten over hun videobeelden zetten. De Shorts-filmpjes kunnen maximaal 1 minuut duren. 

Lees ook YouTube gaat valse informatie over alle vaccinaties bestrijden

Geen video's hergebruiken

VIDEO: Is dit onze laatste TikTok/Shorts video ooit? …..
Quinn en Aaron Bezemer

Nederlandse videomakers die het afgelopen half jaar een Shorts-video hebben gepubliceerd kunnen door YouTube worden geselecteerd voor de financiële beloning. Ze moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze geen logo’s in beeld zetten of video’s die al eerder op andere sociale media zijn gepubliceerd hergebruiken voor Shorts. 

Geselecteerde YouTube-kanalen kunnen tussen 100 en 10.000 dollar per maand uitbetaald krijgen voor hun Shorts, met extra bonussen op basis van de kijkcijfers.

"Het Shorts Creator Fund is een van de aanvullende manieren waarmee creators geld kunnen verdienen met hun content op YouTube, naast onder andere advertenties, merchandise en gesponsorde video’s", aldus de videodienst. YouTube zegt in zijn bestaan in totaal ruim 30 miljard dollar aan videomakers te hebben uitbetaald.

TikTok: 1 miljard actieve gebruikers

VIDEO: Hoe vapen er écht uitziet… 😅
Timon Verbeeck

TikTok heeft veel succes met de korte video's. De app maakte deze week bekend meer dan 1 miljard actieve gebruikers te hebben. 

In sommige landen besteden mensen gemiddeld al meer tijd op TikTok dan op YouTube.

Sources


Article information

Author: Hailey Cooper

Last Updated: 1703624881

Views: 829

Rating: 3.7 / 5 (104 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Hailey Cooper

Birthday: 1946-05-14

Address: 589 Samuel Ferry, North Johnstad, ID 31775

Phone: +4524417346656578

Job: Electrician

Hobby: Raspberry Pi, DIY Electronics, Lock Picking, Chess, Knitting, Reading, Video Editing

Introduction: My name is Hailey Cooper, I am a unyielding, Determined, persistent, accessible, resolute, dear, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.